Mongolia

Khorloo Khukhnokhoi

Senior Reporter

Khorloo Khukhnokhoi is a Global Press Journal reporter based in Orkhon, a northern province of Mongolia. Born and raised in Uvs province, the westernmost province of Mongolia, Khorloo graduated from the National University of Mongolia with a bachelor’s degree in literary research and journalism in 2013. She worked for a local TV station as a journalist and presenter before joining Global Press in 2019.  She is interested in covering local and national issues, including human rights, health, animal husbandry and cultural heritage.

Хорлоо Монгол Улсын хамгийн баруун хэсэгт орших Увс аймагт төрж өссөн. Одоо Монгол Улсын хойд хэсэгт орших Орхон аймагт ажиллаж амьдардаг Глобал Пресс Жуорналын Монгол дахь сурвалжлагч юм. Хорлоо 2013 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг Утга зохиол судлаач, сэтгүүлч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн. Глобал Пресст ажиллахаас өмнө орон нутгийн телевизэд сэтгүүлч, хөтлөгчөөр ажиллаж байсан. 2019 онд Глобал Пресст сурвалжлагчаар ажилд орсон. Тэрээр хүний эрх, эрүүл мэнд, технологи, мал аж ахуй, өв соёл зэрэг сэдвээр орон нутагт болон Монгол Улсын хэмжээнд өрнөж буй асуудлыг хөндөн бичих сонирхолтой.

Contact Reporter
Back to Team Page
Mongolia

Khorloo Khukhnokhoi

Senior Reporter

Khorloo Khukhnokhoi is a Global Press Journal reporter based in Orkhon, a northern province of Mongolia. Born and raised in Uvs province, the westernmost province of Mongolia, Khorloo graduated from the National University of Mongolia with a bachelor’s degree in literary research and journalism in 2013. She worked for a local TV station as a journalist and presenter before joining Global Press in 2019.  She is interested in covering local and national issues, including human rights, health, animal husbandry and cultural heritage.

Хорлоо Монгол Улсын хамгийн баруун хэсэгт орших Увс аймагт төрж өссөн. Одоо Монгол Улсын хойд хэсэгт орших Орхон аймагт ажиллаж амьдардаг Глобал Пресс Жуорналын Монгол дахь сурвалжлагч юм. Хорлоо 2013 онд Монгол Улсын Их Сургуулийг Утга зохиол судлаач, сэтгүүлч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн. Глобал Пресст ажиллахаас өмнө орон нутгийн телевизэд сэтгүүлч, хөтлөгчөөр ажиллаж байсан. 2019 онд Глобал Пресст сурвалжлагчаар ажилд орсон. Тэрээр хүний эрх, эрүүл мэнд, технологи, мал аж ахуй, өв соёл зэрэг сэдвээр орон нутагт болон Монгол Улсын хэмжээнд өрнөж буй асуудлыг хөндөн бичих сонирхолтой.

Contact Reporter
Back to Team Page