fbpx

Photo

People visit Bhaktapur Durbar Square in Bhaktapur, Bagmati province, Nepal.
Sunita Neupane, GPJ Nepal