Mongolia

Myagmarsuren Battur

Reporter

Myagmarsuren Battur is a Global Press Journal reporter based in Ulaanbaatar city, Mongolia.

She joined GPJ in 2020 and has been covering Mongolian stories from a human rights perspective. She is studying to become a lawyer at School of Law of the National University of Mongolia.

Баттөрийн Мягмарсүрэн нь Глобал Пресс Жоурналын Монгол дахь сурвалжлагч.

Би Монгол Улсын Улаанбаатар хотод амьдардаг. Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуульд эрх зүйч мэргэжилээр суралцдаг бөгөөд 6 сард их сургуулиа төгсөнө. 2020 оноос хойш ГПЖ-д ажиллаж байна. Монгол Улс дахь аливаа үйл явдлуудыг хүний эрхийн өнцгөөс нь хөндөж бичих сонирхолтой.

Contact Reporter
Back to Team Page
Mongolia

Myagmarsuren Battur

Reporter

Myagmarsuren Battur is a Global Press Journal reporter based in Ulaanbaatar city, Mongolia.

She joined GPJ in 2020 and has been covering Mongolian stories from a human rights perspective. She is studying to become a lawyer at School of Law of the National University of Mongolia.

Баттөрийн Мягмарсүрэн нь Глобал Пресс Жоурналын Монгол дахь сурвалжлагч.

Би Монгол Улсын Улаанбаатар хотод амьдардаг. Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуульд эрх зүйч мэргэжилээр суралцдаг бөгөөд 6 сард их сургуулиа төгсөнө. 2020 оноос хойш ГПЖ-д ажиллаж байна. Монгол Улс дахь аливаа үйл явдлуудыг хүний эрхийн өнцгөөс нь хөндөж бичих сонирхолтой.

Contact Reporter
Back to Team Page