Mongolia

Myagmarsuren Battur

Reporter

Myagmarsuren Battur is a Global Press Journal reporter based in Ulaanbaatar city, Mongolia.

Myagmarsuren has a law degree from the National University of Mongolia. She joined Global Press Journal in 2020 and has been covering Mongolian stories from a human rights perspective.

Баттөрийн Мягмарсүрэн нь Глобал Пресс Жоурналын Монгол дахь сурвалжлагч.

Мягмарсүрэн Монгол Улсын Их Сургуульд эрх зүйч мэргэжлээр суралцаж, төгссөн. Тэрээр 2020 оноос хойш Глобал Пресс Жоурналд ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол Улс дахь аливаа үйл явдлуудыг хүний эрхийн өнцгөөс хөндөж бичих сонирхолтой

Contact Reporter
Back to Team Page
Mongolia

Myagmarsuren Battur

Reporter

Myagmarsuren Battur is a Global Press Journal reporter based in Ulaanbaatar city, Mongolia.

Myagmarsuren has a law degree from the National University of Mongolia. She joined Global Press Journal in 2020 and has been covering Mongolian stories from a human rights perspective.

Баттөрийн Мягмарсүрэн нь Глобал Пресс Жоурналын Монгол дахь сурвалжлагч.

Мягмарсүрэн Монгол Улсын Их Сургуульд эрх зүйч мэргэжлээр суралцаж, төгссөн. Тэрээр 2020 оноос хойш Глобал Пресс Жоурналд ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол Улс дахь аливаа үйл явдлуудыг хүний эрхийн өнцгөөс хөндөж бичих сонирхолтой

Contact Reporter
Back to Team Page