fbpx

Photo

Nataraja Mahadevan picks flowers to make garlands in Jaffna, Sri Lanka.
Vijayatharsiny Thinesh, GPJ Sri Lanka